Nyheter 2020

Ny ut settingrampe for båter. 4 meters bredde på båt vogn.   

Dugnad 2017

Da har vi fått 34 meter med kaier i sjøen. Disse blir lakt ut til gjeste kaier og vi får mye bedre plass. Besøk oss i sommer

Leka Båtforening er så heldig at vi kan la barna få store opplevelse på kaiannlegget. Nå har vi masse mort og stor torsk som svømmer under kaiene. 

Fiskelykken er stor.

Til glede for barna